AC ’97 (Audio Codec ’97)audio kodek 97 Audiosüsteemi spetsifikatsioon IBM PC arvutile, mille töötasid 1996.a. välja Intel, Analog Devices, Creative Labs jt. firmad. Analoog- ja digitaalahelad on üksteisest eraldatud, mis võimaldab monteerida digitaalkontrolleri kiibi otse emaplaadile, nii et viimane on lahutatud "mürastest" analoogahelatest, mis võivad paikneda pistmike läheduses või põikplaadil. Kaks alamsüsteemi on omavahel ühendatud 5-soonelise TDM-liidesega. Digitaalne kontroller võib toetada kuni nelja kodekit. AC ’97 pakub tuge ka modekitele