DVD+RW AllianceKonsortsium, mis tegeleb korduvkirjutusega ja ühekordse kirjutamisega DVD standardite väljatöötamisega. Sellesse kuuluvad HP, Philips, Sony ja rida teisi firmasid ning see töötas CD-RW vormingu edasiarendusena välja DVD+RW spetsifikatsiooni. Ühendus moodustati sellepärast, et oli tekkinud vajadus sellise vormingu järele, mis oleks paremini ühildatav laiatarbe DVD-mängijatega kui tolleaegne DVD Forum’i vorming DVD-RAM. Ühenduse DVD+RW ja DVD+R vorminguid nimetatakse harilikult "Plus RW" ja "Plus R", et eristada neid DVD Forum’i vormingutest DVD-RW ja DWD-R.

Vt. lähemalt www.dvdrw.com