samplediskreet Analoogsignaali hetkväärtus, mis saadakse sellele signaalile lühikese diskreetimisimpulsi rakendamisel (signaali ja diskreetimisimpulsi korrutamisel). Näit. filmimisel jäädvustataks tegelikult pidev liikumine kaadritena, mille hilisemal vaatamisel tekib pideva liikumise illusioon, kuigi nähakse ainult pideva liikumise diskreete. Digitaalse muusika salvestamisel muundab mikrofon helilained elektriliseks analoogsignaaliks, millest võetakse salvestamiseks diskreete sagedusega 44,1 KHz ning CD kuulamisel tajub inimene muusikat sellisena, nagu see algselt oli.

Vt. ka sampling