FSK (Frequency Shift Keying)digitaal-sagedusmodulatsioon, diskreet-sagedusmodulatsioon Sagedusmodulatsiooni variant, kus kandevlaine sagedust moduleeritakse digitaalsignaaliga. Digitaalsignaali nullidele vastab üks sagedus ja ühtedele teine sagedus. See modulatsioonimeetod leidis kasutust raadiotelegraafi juures.

Vt. ka GFSK, GMSK