FM (Frequency Modulation)sagedusmodulatsioon Modulatsioonimeetod, kus edastatava signaaliga moduleeritakse kandevlaine sagedust. Kui on tegemist analoogsignaaliga, nimetatakse seda lihtsalt sagedusmodulatsiooniks, digitaalsigaali puhul aga digitaalseks sagedusmodulatsiooniks või diskreet-sagedusmodulatsiooniks.

Kuna ultralühilainealas töötavad ringhäälingusaatjad kasutavad sagedusmodulatsiooni, siis nimetatakse neid üldiselt FM-saatjateks. Erandiks olid endine N. Liit ja Ida-Euroopa ning on praegu Venemaa ja suurem osa SRÜ riikidest, kus FM-saatjaid nimetatakse laineala järgi ultralühilainesaatjateks. Kuna ka Eestis toimusid kuni 1998.a. ringhäälingusaated OIRT sagedusalas 66-74 MHz ja kasutusel olid enamasti nõukogude päritolu vastuvõtjad, siis nimetati seda sagedusala ultralühilainealaks (ULL) (vene k. УКВ - ультракороткие волны). Praegu on meil kasutusel sagedusala 87,5-108 MHz ja vastuvõtjatele on kirjutatud FM. Peab märkima, et kuigi ringhäälingusaadeteks pikk-, kesk- ja lühilainel kasutatakse amplituudmodulatsiooni, ei nimeta keegi neid lainealasid AM-sagedusaladeks ja seepärast oli OIRT nimetus "ultralühilaine" loogilisem kui "FM". Seda seisukohta on pikalt toetanud ka British Telecom.

Sagedusala 87,5-108 MHz kasutatakse FM-ringhäälingusaadeteks suuremas osas maailmast. Ameerikas kasutatakse selleks sagedusala 87,8-108 MHz ja Jaapanis 76-90 MHz