TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)ajutiste võtmete tervikluse protokoll WPA andmeturbeprotokoll, mis kasutab räsialgoritmi võtmete šifreerimiseks ning mille terviklusekontrolli funktsioon võimaldab kindlaks teha, et keegi ei ole võtmeid näppinud.

TKIP on üleminekuvariant, mis võeti kasutusele sellepärast, et WEP osutus ebapiisavalt turvaliseks ja see oli vaja kiiresti asendada millegi turvalisemaga juba olemasoleva infrastruktuuri peal. IEEE 802.11i standardiga defineeritud AES’i kasutuselevõtuks varem WEP’i kasutanud süsteemides on vaja teha muudatusi riistvaras ja see võtab aega

Vt. ka temporal key