WEP (Wired Equivalent Privacy)IEEE 802.11 andmeturbe protokoll traadita (raadio-) võrkudele (IEEE 802.11x).

WEP krüpteerimismeetod (40-bitine RC4) projekteeriti selliselt, et see peaks tagama samal tasemel andmeturbe nagu fiksvõrkudes, kuid tegelikult osutus WEP kergemini haavatavaks kui loodetud (see murti lahti 2001.a.) ning 2003.a. tuli selle asemele WPA

Vt. ka WPA ja wLLS