RC4 (ARCFOUR)Sümmeetriliste võtmetega voošiffer firmalt RSA Security (1987.a.). Selle loojaks oli Ron Rivest ja kuigi ametlikult on lühendi RC4 tähenduseks "Rivest Cipher 4", tuntakse seda rohkem nimetuse all "Ron’s Code"

RC4 oli firmasaladus kuni 1994.a., kui see avaldati meililistis Cyperpunks. Sestsaadik ei ole algoritm ise enam firmasaladus, kuid nimetus RC4 on ikka RSA Security’le kuuluv kaubamärk ja selle kasutamine teiste poolt on keelatud.

RC4 šifrit kasutatakse sellistes populaarsetes standardites ja protokollides nagu WEP ja WPA ning SSL