IEEE 802.16IEEE traadita võrgu (raadiovõrgu) standardite komplekt aastast 2002, mis näeb ette andmekiirust kuni 70 Mbit/s 10-66 GHz sagedusalas ühenduskaugusega kuni 60 km. See on ühtlasi WiMax’i spetsifikatsiooni tehniline nimetus.

IEEE 802.16-2004 tehnoloogia kasutab sagedusi 2-11 GHz ning sobib hoonetes paiknevate liikumatute seadmete ühendamiseks sidevõrkudega T1 (E1) traatühenduse või DSL’i asemel, samuti WiFi võrkude omavaheliseks ühendamiseks ja traadita laivõrkude loomiseks. Uuemas variandis 802.16.e-2005 (vanema nimetusega 802.16.e) on lisatud tugi liikuvate seadmete ühendamiseks sidevõrguga sagedustel 2-6 GHz.

Sageli arvatakse ekslikult, et WiMAX võimaldab andmekiirust 70 Mbit/s 60 km kaugusel tugijaamast kõigile, sealhulgas ka liikuvatele kasutajatele. Nii nagu DSL’i (ADSL’i) puhul, nii ka siin kauguse või kasutaja liikumiskiiruse kasvades andmekiirus langeb, samuti väheneb andmekiirus samaaegsete kasutajate arvu suurenedes