CIE L*a*b*Värvusruum, kus L*, a* ja b* väärtused on paigutatud üksteise suhtes täisnurkade all ning moodustavad kolmemõõtmelise koordinaatsüsteemi. Võrsed kaugused sellises ruumis vastavad ligikaudu võrdsetele värvierinevustele.

L* (Lightness) näitab värvuse heledust (valge-musta telg), a* vastab punase-rohelise teljele ja b* kollase-sinise teljele.

CIE L*a*b* ehk CIELAB vaatleb pinnalt peegeldunud värvust kui pinna värvuse ja valgusallika värvuse korrutist ning on laialdaselt kasutusel fotomeetriliste mõõtmiste juures