W3C XML SchemaW3C poolt loodud XML skeem. See kujutab endast DTD ülemhulka, mis on standardne SGML skeem. Erinevalt DTD’st on W3C XML skeem kirjutatud XML süntaksis, mis on küll pikem kui DTD, kuid mida saab luua suvalise XML tööriista abil.
    Näide, kus algul defineeritakse eesnimi ja perekonnanimi ja siis tulevad tegelikult dokumendis kasutatavad märgendid
Märgendite skeem:
     <xsd:element name="eesNimi" type="xsd:string"/> 
     <xsd:element name="perekonnaNimi" type="xsd:string"/>
Tegelikult kasutatavad märgendid:
     <eesNimi>Ants</eesnimi>
     <perekonnaNimi>Võrk</perekonnaNimi>
 
Prefiks xsd osutab kasutatavale XML nimeruumile ja on defineeritud skeemis teises kohas. W3C XML skeemi lühem nimetus on "XSD"