EPS (Encapsulated PostScript)kapseldatud PostScript PostScripti failivorming, mida kasutatakse graafiliste kujutiste edastamiseks rakenduste ja platvormide vahel. EPS failid sisaldavad PostScript-koodi nii ASCII tekstis kui ka fakultatiivset eelvaatepilti TIFF, WMF, PICT või EPSI vormingus (EPSI on samuti ASCII). Adobe Illustrator’il on oma EPS’i variant ning seetõttu on paralleelselt kasutusel nii Illustratori EPS kui standardne EPS.

EPS’i tüüpilisi kasutusviise on joonestusprogrammi abil loodud illustratsiooni eksportimine EPS faili ja seejärel EPS faili importimine küljendusprogrammi. Eelvaate kasutamine võimaldab muuta illustratsiooni suurust selliselt, et see sobiks leheküljele. Dokument koos manustatud EPS-piltidega salvestatakse küljendusprogrammi omas vormingus (PageMaker, QuarkXPress vms) ja seejärel prinditakse kohalikul printeril või "prinditakse kettale" standardse PostScript failina fotoladuri tarvis.

EPS-failid on märksa suuremad kui enamik teisi graafikafailide vorminguid, kuid kuna need on tekstifailid, siis saab neid tihendada kuni umbes veerandini nende esialgsest suurusest