RSS (Really Simple Syndication, RDF Site Summary, Rich Site Summary)RDF saidikokkuvõte RSS on väike mitmeotstarbeline laiendatav metaandmete kirjeldamise ja sündikeerimise vorming. Veebisait, mis tahab võimaldada teistel saitidel avaldada mingit osa oma sisust, loob RSS-vormingus dokumendi ja registreerib selle RSS’i väljaandja juures. Kasutaja, kes saab lugeda RSS sisu, võib omakorda kasutada seda oma veebisaidil. Sündikeeritud sisu hulka kuuluvad sellised andmed nagu ürituste loendid, uudislood, pealkirjad, projektivärskendused, väljavõtted diskussioonifoorumitest ja isegi firmainformatsioon.

Esimese RSS’i tõi välja Netscape 1999.a. ning see sai kiiresti populaarseks. RSS’il on 2 versiooni, mis on välja arendatud teineteisest sõltumatult, kuigi mõlema lähtealuseks on võetud Netscape’i RSS 0.91. RSS 1.0 avaldas RSS-DEV töörühm 2000.a. ning see vastab W3C RDF spetsifikatsioonile. RSS 2.0 avaldas Harvard Law School 2003.a. Enamik uudiselugejaid toetab mõlemat versiooni.

Vt. ka RDF