CP/M (Control Program for Microcomputers)Ainukasutaja opsüsteem 8-bitistele 8080 ja Z80 mikroprotsessoritele. Selle opsüsteemi lõi Gary Kildall firmast Digital Research ning 1970-ndate lõpus ja 1980-ndail oli see väga populaarne ning andis suure panuse personaalarvutite arengusse. Kuna seda aga ei standardiseeritud, siis suutis IBM kiiresti muuta standardiks oma PC-DOS’i.

IBM pöördus küll Kildalli poole ettepanekuga luua opsüsteem PC-le, kuid Kildall polnud mõningate tingimustega nõus ja IBM pöödus Microsofti poole. Viimane ostis Seattle Computer Products’ilt opsüsteemi QDOS ning tegi sellest PC-DOS’i ja MS-DOS’i.

Hiljem ostis Digital Research’i ära Novell ja siis Caldera.

Kaldkriips lühendis CP/M asendab sõna "for" (ingl. k. "jaoks"). Tollal oli see üldine tava, näit. PL/M oli Programming Language for Microcomputers, PL/P oli Programming Language for Prime jne.

CP/M opsüsteem oli kasutusel ka Eestis väljatöötatud kooliarvutis "Juku"