CATV (Community Antenna TV)kaabeltelevisioon CATV (eesti k. piirkondliku antenniga televisioon) on kaabeltelevisiooni ajalooline nimetus sellest ajast, kui mingi piirkonna telepildiga varustamiseks paigutati tavaline TV-vastuvõtuantenn piirkonna kõige kõrgemasse kohta ja signaal viidi sealt koaksiaalkaableid mööda kodudesse. Tänapäeval tõlgendatakse lühendit CATV pigem kui "Community Access TV" ehk "piirkondliku juurdepääsuga TV" ning lisaks teleprogrammide edastamisele kasutatakse kaabeltelevisioonivõrke ka internetiühenduseks ja muude multimeediuminfo- ja elektrooniliste ajaviiteteenuste tarvis