H.320ITU videokonverentsistandard. H.261 tihendusmeetodit kasutades võimaldab see videokonverentsi pidamise ruumil ja arvutitel omavahel suhelda üle ISDN’i, osalise T1 ja Switched 56 sissehelistamisteenuse