element type declarationelemenditüübi deklaratsioon XML-keele elemenditüübi deklaratsioonid kehtestavad reeglid XML-dokumendis esineda võivate elementide tüübi ja arvu kohta ning selle kohta, millised elemendid võivad esineda üksteise sees ja millises järjekorras