attribute list declarationatribuudilisti deklaratsioon XML-keele atribuudid on elemenditüübiga seotud täiendav informatsioon ning on mõeldud interpreteerimiseks rakenduse poolt. Atribuudilisti deklaratsioonid (ATTLIST) idendifitseerivad elemenditüüpe, mis võivad omada atribuute ning määravad ära, millist tüüpi atribuudid on võimalikud ja millised on nende vaikeväärtused