entity declarationolemideklaratsioon XML-keele olemid on viiteandmed, mis toimivad lühenditena või mida võib leida välisest asukohast. Olemid aitavad vähendada korduva informatsiooni sisestamist ja lihtsustavad toimetamist (vähendavad toimetamistvajavate andmete korduvesinemiste arvu). Olemideklaratsioone on kaht liiki: üldised (GENERAL) olemideklaratsioonid ja parameetrilised (PARAMETER) olemideklaratsioonid.

Vt. ka general entity ja parameter entity