notation declarationnoteeringudeklaratsioon XML-keele noteeringuid kasutatakse sõelumata olemite vormingu (mitte-XML-andmete), noteeringuatribuudiga elementide ja spetsiifiliste töötluskäskude identifitseerimiseks