log (2)logi, logifail Arvuti tegevuse päevik, mida kasutatakse nii statistilistel eesmärkidel kui ka varundamise ja taaste jaoks. Opsüsteem ja teised juhtprogrammid kirjutavad kõvakettale logifailid näit. sissetulevate dialoogide, vea- ja olekuteadete ning teatud tehingudetailide jälgimise võimaldamiseks. Võidakse kirja panna ka rutiintöödete käivitumis- ja peatumisajad.

Logifaili võib genereerida mistahes programm. Rakendus võib genereerida logi, millele kasutaja võib vajadusel viidata või mis võib olla abiks arvuti kokkujooksmise korral. Näit. FTP programm võib genereerida logifaili, mis näitab iga edastatud faili edastamise kuupäeva, kellaaega, allikat ja teed sihtkohani ning salvestada need failid allikakataloogi

Kirjete tegemist logifaili nimetatakse logimiseks