private linepüsiliin Telekommunikatsiooniteenust pakkuva firma poolt üles seatud alaline telefoniliin kahe punkti vahel. Enamasti rendivad firmad püsiliine sidepidamiseks mitmes eri kohas asuvate filiaalide ja esindustega . Püsiliini eest tasutakse kuumaksu, mille suurus sõltub eelkõige vahemaast ja liini kiirusest. Kuna keegi teine ei saa sama liini kasutada, siis on sidefirma võimeline tagama ettenähtud sidekvaliteeti. Näiteks T-1 tüüpi sidekanal võimaldab maksimaalset andmeedastuskiirust 1,544 Mbit/s. Ühenduse võib jagada eri kanaliteks andmeside ja telefonikõnede jaoks (multipleksida) või kasutada kui üht suure läbilaskevõimega andmesidekanalit. Nii firmad kui ka eraisikud kasutavad internetiühenduse tarvis püsiliine järjest enam, sest need pakuvad kiiremat andmesidet ja on suurte andmemahtude edastamise korral ka rahaliselt efektiivsemad