QoS (Quality of Service)teenusekvaliteet Internetis ja muudes andmevõrkudes tähendab teenusekvaliteet seda, et andmeedastuskiirusi, vigade esinemise sagedust ja teisi karakteristikuid on võimalik mõõta, parandada ja teatud määral garanteerida. QoS on eriti oluline laiaribalise video- ja multimeediuminfo pideva ülekande puhul. Sellise info töökindel edastamine üle avalike sidevõrkude on tavalisi protokolle kasutades raske. Interneti ressursside reserveerimise protokolli (RSVP) kasutamisel saab läbi lüüsihosti liikuvaid pakette organiseerida eelnevalt paikapandud poliitika ja reserveerimiskriteeriumide alusel.

Kasutades ATM’i (Asynchronous Transfer Mode), mis võimaldab firmal või kasutajal teostada internetiühenduse kvaliteeditaseme eelvalikut, saab teenusekvaliteeti mõõta ja garanteerida lüüsil tekkiva keskmise viite alusel, viite variatsiooni järgi rakurühma ulatuses (rakud kujutavad endast 53-baidilisi ülekandeühikuid), rakukadude järgi ja ülekandevigade esinemissageduse järgi.

COPS (Common Open Policy Service) ehk üldine avatud poliitika teenus on suhteliselt uus protokoll, mis võimaldab marsruuteritel ja 3. kihi (internetikihi) kommutaatoritel saada QoS-poliitika infot võrgupoliitika serverilt