dbx1971.a. David E. Blackmeri poolt leiutatud müravähendusmeetod muusika salvestamisel, mille puhul toimub heli dünaamilise diapasooni lineaarne kokkusurumine suhtes 2:1. Kontserdil võib kõige vaiksemate ja kõige valjemate helide tugevuse vahekord olla kuni 100 dB (s.t. kuni 10 miljardit korda), kuid näit. vinüülplaadi maksimaalne dünaamiline diapasoon on ainult 60 dB. dbx ei saanud tarbijate hulgas kunagi eriti populaarseks, sest dbx-süsteemiga varustamata plaadimängija või magnetofoni kasutamisel kõlas sel viisil salvestatud muusika ebaloomulikuna. Selle asemel muutus populaarseks Dolby B süsteem. Küll aga kasutataks dbx-süsteemi tänapäevani professionaalsetes helisalvestusseadmetes