AM (Amplitude Modulation)amplituudmodulatsioon Ülekandemeetod, mille puhul kandevlaine amplituudi muudetakse signaali taktis, kusjuures signaaliks võib olla nii analoog- kui digitaalsignaal. Raadiotehnikas nimetatakse AM lainealadeks neid lainealasid, kus kasutatakse amplituudmodulatsiooni (pikk-, kesk- ja lühilainealad). Andmesides kasutatakse amplituudmodulatsiooni näit. kiudoptilistes kaablites