CGM (Computer Graphics Metafile)arvutigraafika metafail Platvormist sõltumatu graafikavorming, mis võimaldab esitada nii vektor- kui rastergraafikat. See koosneb funktsionaalsest spetsifikatsioonist ja paljudest erinevaks otstarbeks ette nähtud kodeeringutest. CGM’i jaoks on olemas kolm standardset kodeeringut: klaarteksti, tähemärgi- ja binaarkodeering. Klaartekst on inimesele loetav. Tähemärgikodeering on kompaktsem, kuid kasutab siiski ASCII tähemärke, nii et see on vahetatav ilma protokolliprobleemideta. Binaarkodeering on veel kompaktsem ning kodeerimine ja dekodeerimine on kiiremad, kuid see on inimsesele täielikult loetamatu