PGML (Precision Graphics Markup Language)2-mõõtmeline graafikavorming, mis peab rahuldama nii veebile sobivale kompaktsele vektorgraafikale esitatavaid nõudeid kui ka arvutigraafikute vajadusi, kes tahavad tagada seda, et nende töö tulemus ilmuks lõppkasutaja arvutiekraanile täpselt õigete fontide, värvide, paigutuse ja kompositsiooniga. PGML kasutab PostScripti pildimudelit, selle autoriks on Adobe ja seda on kasutatud sisendina SVG arendamisel