registryregister Kõigi 32-bitiste Windows’i versioonide keskne süsteemikonfiguratsiooni andmebaas, mis sisaldab selle arvuti riist- ja tarkvara seadistusi, kuhu Windows on installeeritud. Register koosneb failidest SYSTEM.DAT ja USER.DAT. Registrisse on salvestatud palju selliseid seadistusi, mis 16-bitise Windows’i (Windows 3.x) puhul olid kirjas failides WIN.INI ja SYSTEM.INI.

Registrit saab toimetada otse, kuid see nõuab väga kõrget kvalifikatsiooni ja seda tehakse ainult äärmisel vajadusel, olles eelnevalt teinud registrist varukoopia. Tavaliselt pöördutakse registri poole juhtpaneeli (Control panel) kaudu. Arvutis, kuhu on installeeritud palju rakendusi ja mida on pikemat aega kasutatud, võib register sisaldada isegi kuni sada tuhat kannet