satellite TVsatelliit-televisioon, satelliit-TV, SAT-TV Televisioonisaadete edastamine üle sidesatelliitide. Esimene satelliit-TV saade kanti 1962.a. üle Euroopast Põhja-Ameerika kohal "rippuvale" satelliidile Telstar. Esimene Põhja-Ameerika oma televisiooniprogramme edastav sidesatelliit oli Anik 1, mis saadeti orbiidile 1973.a.

Telejaamad kasutavad signaali saatmiseks satelliidile suuri, 9 - 12 m läbimõõduga paraboolantenne. Satelliidi pardal asuvad transponderid, mis võtavad signaale vastu ja saadavad neid Maale tagasi uutel sagedustel. Tagasijõudnud nõrk signaal kogutakse kokku paraboolantenni abil, mille fookusesse paigutatud väikese mürateguriga plokk-konverter võtab signaali vastu, konverteerib selle madalamale sagedusele ja võimendab. Võimendatud signaal suunatakse üle koaksiaalkaabli satelliidivastuvõtjasse, kus see konverteeritakse L-ribasse. Vastuvõtjas toimub ka jaama peale häälestamine ja seejärel signaali konverteerimine tavalisele televiisorile sobivale sagedusele.

Praegu on kasutusel kaks peamist satelliit-TV varianti - DBS ja TVRO