deployjuurutama Termin "deploy" on algselt militaarne termin ja tähendab vägede laialipaigutamist positsioonidele. Infotehnoloogias on see võetud kasutusele tähenduses, mis haarab kõiki uue tarkvara või riistvara töölepanekuga seotud protsesse - installeerimist, konfigureerimist, käitamist, testimist ja vajalike muudatuste tegemist. Vahel kasutatakse samas tähenduses ka terminit "implement" (e.k. "teostama")