HD (High Density)kõrgtihedusega Kõrgtihedusega flopiketaste tähistus. Näit. 5,25" HD-ketastele saab salvestada 1,2 MB ja 3,5" HD-ketastele 1,44 MB informatsiooni

Vt. ka DD