DD (Double Density)topelttihedusega Flopiketaste salvestustiheduse tähis. Näit. 5,25" DD-ketastele saab salvestada 360 kB ja 3,5" DD-ketastele 720 kB informatsiooni

Vt. ka HD