granularityteralisus Arvutižargoonis koodiüksuste suurus mingis kontekstis. Paralleelprogrammeerimises tähendab "peeneteralisus" seda, et individuaalsed tegumid on nii koodi pikkuse kui täitmisaja mõttes suhteliselt väikesed ning "jämedateralisus" tähendab vastupidist. Mida peeneteralisem on kood, seda suuremat efekti (töökiiruse tõusu) annab paralleeltöötlus, kuid ühtlasi suureneb ressursikulu sünkroniseerimisele ja sidele "terade" vahel