test-and-settesti-säti Spetsiaalne protsessorikäsk, mis atomaarselt testib ja muudab mälupesade sisu. Multiprotsessorsüsteemides kasutatakse seda käsku semaforide realiseerimiseks. Ühe protsessoriga süsteemides piisab lihtsalt katkestuste keelamisest enne semafoori poole pöördumist, kuid multiprotsessorsüsteemides on ebaotstarbekas või koguni võimatu katkestusi ära keelata samaaegselt kõigis protsessorites ning isegi siis, kui see õnnestub, võivad kaks või enam protsessorit üritada ühel ja samal ajal pöördumist ühe ja sama semafori poole. Testi-säti käsk võimaldab suvalisel protsessoril atomaarselt testida ja muuta mälupesa sisu ning ära hoida taolisi protsessorite põrkeid