atomicatomaarne Arvutustehnikas operatsioon, mis kas toimub lõpuni või ei tekita jäävaid tagajärgi.
  • Andmebaasisüsteemides on atomaarsus üks ACID’i komponent
  • Opsüsteemide puhul tähendab atomaarsus seda, et mingi operatsiooni poolt põhjustatud muudatused on nähtavad alles pärast selle operatsiooni lõpuleviimist. Teisiti öeldes, teised lõimed ei saa näha vahepealseid olekuid. Andmebaasisüsteemide puhul kasutatakse selle kohta eraldi terminit "isoleeritus"
  • Atomaarsus võib tähendada ka vähimat adresseeritavat mäluüksust. Bait on selle mõttes atomaarne