uTLD (unsponsored Top-Level Domain)mittespondeeritav üladomeen Geneeriline üladomeen, mis funktsioneerib globaalse internetiühiskonna poolt kehtestatud reeglite alusel ICANN’i protsessi kaudu. Mittespondeeritavad üladomeenid on näit. com, net, org, biz, info, name, pro