gTLD (generic TLD)geneeriline üladomeen Kolme- või enamatähelise nimega üladomeen. Geneerilisi domeene on kaht liiki - spondeeritavad (sTLD - sponsored TLD) ja mittespondeeritavad (unsponsored TLD - uTLD)

Geneerilised domeenid on näit. com, edu, gov, int, mil, net, org, biz, info, name, pro, aero, coop, museum

Vt. ka ccTLD ja TLD