sTLD (sponsored Top-Level Domain)spondeeritav üladomeen Geneeriline üladomeen, mille sponsoriks on sellest domeenist enim huvitatud kooslus. ICANN delegeerib sponsorile suure osa domeeni puudutava poliitika ja reeglite väljatöötamisest. Spondeeritavad domeenid on näit. gov, mil, edu, int, aero, coop, museum

Vt. ka uTLD