privilegeõigus, eesõigus Mitme kasutajaga arvutisüsteemis nimetatakse omistab süsteemiülem igale kasutajale omad õigused juurdepääsuks kindlatele süsteemiressurssidele, näit. failikataloogidele, teatud süsteemikäskudele või ettenähtud mälumahule. Süsteemitarkvara ülesandeks on nende õiguste realiseerimine