ambient intelligenceümbritsev intellekt Ümbritseva intellekti keskkonda iseloomustavad neli põhielementi: kõikjaleulatuvus, teadlikkus, intellekt ja loomulik suhtlus.
  • Kõikjaleulatuvus tähendab olukorda, kus meid ümbritseb suur hulk omavahel ühenduses olevaid manussüsteeme (ühendused võivad olla osaliselt juhtmetega, kuid liikuvad seadmed peavad muidugi omama traadita e. raadioühendust)
  • Teadlikkus tähendab süsteemi võimet kindlaks teha objektide ja inimeste asukohti ning nende kavatsusi
  • Intellekt tähendab seda, et digitaalne keskkond on võimeline analüüsima konteksti, kohandama ennast selles keskkonnas elavatele inimestele ja objektidele, õppima nende käitumisest ning lõpuks ära tundma emotsioone ja neid ise üles näitama
  • Loomulik suhtlus tähendab kõrgetasemelisi modaalsusi nagu näiteks kõne- ja þestituvastus ning kõnesüntees, mis võimaldab märksa inimlähedasemat suhtlust digitaalkeskkonnaga kui see on võimalik tänapäeval

Vt. ka ubiquitous computing