SSID (Service Set IDentifier)mestiident Traadita kohtvõrgu (Wi-Fi võrgu) nimi, mida peavad kasutama kõik antud võrgus tegutsevad seadmed. SSID kujutab endast 32-baidist tõstutundlikku tekstistringi, mis tavaliselt sisaldab seadme valmistanud firma nime (linksys, netgear jms) või on mõni lihtne sõna nagu "wireless" või "default". Traadita võrgu ülesseadmisel tuleks mestiident tingimata ära muuta ning seda saab teha, kui siseneda brauseri abil pääsupunkti või Wi-Fi ruuteri seadistustesse. Mestiident lisatakse kõigile antud võrgus liikuvatele andmepakettidele.

Mestiidendi sünonüümiks on võrgunimi (Network Name)