IBSS (Independent Basic Service Set)sõltumatu lihtmest Lihtsaim traadita kohtvõrk (Wi-Fi võrk), mis võib koosneda ainult kahest omavahel vahetult suhtlevast arvutist ning ei ole ühendatud ühegi statsionaarse kohtvõrguga (pääsupunkt puudub). Sellist võrku nimetatakse ka ad hoc võrguks