BSS (Basic Service Set )lihtmest Lihtsaim traadita kohtvõrk (Wi-Fi võrk), mis võib koosneda minimaalselt kahest masinast. Sõltumatu lihtmest (IBSS) koosneb kahest omavahel suhtlevast tööjaamast ja on ilma pääsupunktita. Infrastruktuuri režiimis töötav lihtmest koosneb vähemalt ühest pääsupunktist ja ühest tööjaamast