STP (3) (Spanning Tree Protocol)täispuuprotokoll Standardiga IEEE 802.10 defineeritud võrguprotokoll, mis tagab sillatud kohtvõrgule silmustevaba topoloogia. Protokolli nimetus tuleb sellest, et taoline võrgutopoloogia vastab graafiteooriast tuntud täispuule. Täispuuprotokolli kasutavates võrkudes on kahe suvalise punkti vahel igal ajahetkel avatud ainult üks ühendus, nii et üks ja sama pakett ei saa liikuda ühest punktist teise korraga mitut erinevat teed mööda. Minimaalse täispuu algoritmi kasutamine tagab selle, et kui kahe punkti vahel eksisteerib mitu võimalikku ühendusteed, siis valitakse alati lühim tee (vähima kaaluga täispuu) ja kõik teised teed blokeeritakse.

Täispuuprotokoll võimaldab ehitada liiasusega võrke (võrke, kus kahe punkti vahel on mitu võimalikku ühendusteed), nii et kui üks ühendus peaks katkema, arvutatakse välja ja võetakse kasutusele uus minimaalne täispuu. Tuleb aga silmas pidada, et vaikeseadena on ümberarvutuseks lubatud kuni 30 sekundit ning selle aja jooksul liiklust ei toimu. Iga minimaalse täispuu jaoks arvutatakse alati välja ka juursild (täispuu juur), milleks võib üldjuhul olla suvaline võrguseade.

STP võrkudes on portidel 5 võimalikku olekut:

  • kuulamine (listening)
  • õppimine (learning)
  • edastamine (forwarding)
  • blokeerimine (blocking)
  • kinni (disabled)
STP võrgus saadavad kommutaatorid perioodiliselt välja sillaprotokolli andmeüksusteks (BPDU) nimetatavaid kaadreid, mida kasutatakse minimaalsete täispuude arvutamiseks ja võrgutopoloogia muutustest teavitamiseks