bridgingsildamine Pakettkommutatsiooniga arvutivõrkudes kasutatav andmeedastusmeetod. Erinevalt marsruutimisest ei vajata sildamise puhul eelteavet selle kohta, kus mingi võrguaadress asub. Tundmatute seadmete asukohad tehakse kindlaks leviedastuse abil ja kui seadme asukoht on kord üles leitud, siis see salvestatakse, et hiljem poleks vaja leviedastust korrata. Et sildamine nõuab leviedastuse kasutamist, siis sobib see kasutamiseks ainult kohtvõrkudes.

Tänapäeval on kasutusel 2 erinevat sildamisviisi - üks Ethernet’i ja teine Token Ring võrkudes.

Ethernet’i võrkudes kasutatakse läbipaistvat sildamist (Transparent Bridging) (IEEE 802.1D), mille puhul lõppsüsteemid töötavad täpselt samal viisil nagu sildamata võrkudes. Kogu sildamine käib võrgusegmente ühendavates võrgusildades vastavalt STP protokollile.

Token Ring võrkudes (lubaringvõrkudes) kasutatakse lähtemarsruudisildamist (Source Route Bridging) (IEEE 802.2 sektsioon 9), kus võrgusillad on palju lihtsamad ning enamik sildamisfunktsioone jäetakse võrgusõlmede endi hooleks. Minimaalse täispuu arvutamist ei toimu. Iga host lisab iga väljasaadetava Token Ring paketi päisesse marsruutimisinfo välja (RIF - Routing Information Field), kus on kirjas loend kõigist sildadest ja võrgusegmentidest, mille kaudu pakett tuleb sihtpunkti toimetada. Kui sild saab sellise paketi ja avastab, et ta on loendis järgmine, siis ta edastab paketi, vastasel korral ignoreerib seda. Silmuste vältimine toimub nõnda, et kui üks host tahab sisse seada ühendustee mõne teise hostiga, siis saadab ta välja erilise levipaketi, mille päises olevasse RIF-välja peab iga sild lisama oma sillanumbri ja võrgusegmendi numbri. Kui sild avastab, et tema number on paketi RIF-väljas juba kirjas, siis ta ignoreerib seda paketti ja nii ongi tagatud silmuste vältimine. Erinevaid teid mööda sihtpunkti saabunud paketid saadetakse lähtehostile tagasi ja viimasse mureks jääb välja valida kõige sobivam ühendustee järgmiste pakettide saatmiseks sihtpunkti.

Kui antud võrgus leidub nii Ethernet’i kui Token Ring’i protokolle toetavaid seadmeid, siis kasutatakse mõlemat meetodit ühendavat lähtemarsruutimisega läbipaistvat sildamist (Source Route Transparent Routing).