broadcast (2)leviedastus, levisaade Teksti, audio või video saatmine kõigile võrgus või mingis võrgusegmendis paiknevatele klientidele. Antud juhul tähendab see andmete laialijaotamist lõppkasutajatele

Vt. ka narrowcast ja multicast