narrowcastkitsasedastus Andmete edastamine ainult piiratud isikutele ringile. Nt kaabeltelevisiooni puhul saadetakse televisioonisignaali ainult neile, kes on tellinud vastava teenuse. Leviedastus toimub õhu kaudu ja seda saab vastu võtta igaüks, kellel on sobiv antenn.

Internetis kasutatakse nii leviedastust kui kitsasedastust. Enamik veebisaite kasutab leviedastust, mida võivad jälgida kõik soovijad, samas kui sisselogimist nõudvad veebisaidid kasutavad kitsasedastust. Kitsasedastuse näiteks on ka meililistid, kus infot saadetakse ainult meililisti liikmetele.

Termineid "kitsasedastus" ja "multiedastus" kasutatakse sageli sünonüümidena, kuid tegelikult käib "kitsasedastus" ärimudeli kohta ja "multiedastus" konkreetse tehnoloogia kohta.

Vt. ka broadcast ja multicast