logical shiftloogiline nihe Tehe andmeüksuse kõigi bittide nihutamiseks ühe või mitme koha võrra vasakule või paremale. Nihe vasakule liigutab kõik bitid kõrgematele kohtadele nagu 2-ga korrutamisel ning nihe paremale liigutab kõik bitid madalamatele kohtadele nagu 2-ga jagamisel. Võrdlus korrutamise ja jagamisega ei ole siiski päris korrektne, sest nihutamisel lähevad sõna piirest välja nihutatud bitid lihtsalt kaduma, samuti ei säili vasakule nihutamisel sõna märk (positiivne või negatiivne). Nihke teostamiseks paigutatakse sõna nihkeregistrisse.

Loogilisest nihkest räägitakse juhul, kui sõna käsitletakse stringina. Kui sõna käsitletakse kahendarvuna, räägitakse aritmeetilisest nihkest