beaconing (3)plinkimine Traadita kohtvõrgus (WiFi võrgus) saadab pääsupunkt 10 korda sekundis välja oma mestiidenti (võrgunime). Kui WiFi kaardiga varustatud arvuti satub pääsupunkti teeninduspiirkonda, siis märkab WiFi kaart pääsupunkti plinkimist, võib pääsupunktiga ühendust võtta ja nõuda endale IP aadressi ning minna läbi pääsupunkti Internetti. Siit tuleb ka üks WiFi võrgu nimetusi "traadita Internet"