B Frames, B-FramesB-kaadrid MPEG standardis defineeritud videokaadrid, mis pole mitte täielikud kaadrid, vaid on osaliselt määratud eelmis(t)e kaadri(te) ja järgmis(t)e kaadri(te)ga. Seetõttu vajavad nad salvestamiseks märksa vähem mäluruumi

Vt. ka I-Frames ja P-Frames